mezera author-innovator-esotericism-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera autor-inovátor-esoterika-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

Řešení pro váš větší úspěch
a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Kontakt

Pomáhám zvýšit efektivitu, konkurenceschopnost, prosperitu a zisk,

protože všechno lze udělat a vyřešit lépe, levněji, jednodušeji, rychleji a efektivněji

Zde se nabízí možnost a jedinečná příležitost získat relativně rychle nová a originální řešení

Nová díla, návrhy řešení problémů i jejich realizace mohou být podle zadaných konkrétních požadavků nebo podle potřeby řešení aktuální situace a daného stavu a mohou být výhodné zejména tam, kde je akutní potřeba rychle zvýšit efektivitu, konkurenceschopnost, prosperitu a zisk a kde pro to nemají potřebný čas, kapacitu, kreativitu, vize, know-how, informace nebo mají jiné důvody. Je prokázáno, že nic není dokonalé a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralá a lze ji kdykoliv zlepšit a získat tím výraznější výhodu, větší náskok a vyšší zisk.

Výhodou a předností je zde možnost vzájemné kombinace a synergie několika souvisejících činností z více oblastí a oborů podle potřeby a mnohaleté praxe. Současná přímá realizace jediným subjektem pak zaručuje rychlost, originalitu a exkluzivitu řešení, přímou komunikaci i maximální diskrétnost. Všechny činnosti a řešení tak mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce nebo supervize. Prioritu mají naléhavé případy a situace, kde už probíhají nějaké ztráty, nebo kde tato rizika hrozí. Rozhodnutí je čistě na vás.

 

autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-realizace

 

Autorská činnost - Psaní jakýchkoli textů,

kreativní tvorba a řešení pro všechny subjekty, společnosti, firmy a média

Vývoj a realizace díla jakéhokoliv formátu, žánru nebo rozsahu v textové formě:

 

autorské texty / kreativní tvorba a díla, náměty, příběhy, scénáře, filmové scénáře, nové formáty pořadů, hudební texty,

technické texty / projekty, patenty, užitné vzory, oponentury, manuály, copywriting, tvorba různého obsahu a rozsahu,

publicistika, propagace / články, odborné články, recenze, projekty, mediální prezentace, reklama, public relations, slogany,

související praxe / hudba, fotografie, film, kamera, dramaturgie, režie, produkce, audiovizuální a multimediální projekty.

 

inovátorská-činnost-inovace-know-how-řešení-poradenství-konzultace–realizace

 

Inovátorská činnost - Rychlé řešení inovování,

inovace, know-how, zlepšování, úspory, rychlé řešení a praktická realizace

Rychlé a efektivní řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti, prosperity a zisku:

 

zvýšení prosperity a zisku firem / vyhledání skrytých možností a rezerv, zvýšení užitné hodnoty a parametrů produktů,

praktická realizace řešení / nápady, vize, zlepšovací návrhy, patenty, technická zlepšení, inovace, know-how, úspory,

jiná specifická řešení / podle aktuální situace, podmínek, stavu, potřeby nebo poptávky, realizace navržených řešení,

speciální a související činnosti / vyřazení konkurence z trhu lepším řešením, oponentura, poradenství, konzultace apod.

 

inovátorská-činnost-inovace-know-how-řešení-poradenství-konzultace–realizace

 

Esoterická činnost - Praktická esoterika,

parapsychologie, ESP, astrologie, léčitelství a terapie, okultismus, magie

Dlouhodobý aktivní výzkum a současná praxe zejména v těchto oblastech esoteriky:

 

parapsychologie / ESP - mimosmyslové vnímání, přenos informací, manipulace s hmotou, migrace duše, karma, reinkarnace,

jasnovidectví a věštění / astrologie - astropsychologie, numerologie, v